Wim van Vliet – Gids & Scout

Wim van Vliet, een geboren Rozenburger, komt uit een tuindersfamilie waarin de Natuur met een groentelepel werd aangereikt. Hij heeft als werktuigbouwer gewerkt op Rozenburg bij een scheepswerf en een olieraffinaderij.

Na zijn pensionering richtte hij zich op natuurfotografie als hobby en kwam daardoor in aanraking met veldlessen voor schoolgroepen. In 2019 is hij geslaagd als IVN Natuurgids en struint, nu ook met belangstellenden, tijdens excursies o.a. over de Landtong Rozenburg.

Wim kwam in aanraking met Veldkijker nadat er, via sociaal media, was opgemerkt dat hij bekend is met elke m2 van de Landtong. Voor Wild Port of Europe zocht hij ruim 2 maanden met een cameraval naar de bunzing. De struikrover wordt op de Landtong wel eens gezien, maar kwam helaas niet in beeld.

Het leverde wel een rijk scala aan beelden op van andere dag- en nachtdieren die in het gebied leven. En een opname uit de Bushnell van zijn leuke activiteit voor dit project. Natuurbeleving op zijn best! 

WimVanVliet/JouwWeb.nl