Roland-Jan Buijs – Gids & ecologisch advies

Roland-Jan Buijs is vanaf het eerste uur betrokken bij de totstandkoming van Wild Port of Europe en heeft de filmmakers regelmatig meegenomen op havensafari en gewezen op de natuurparels in de haven van Moerdijk en Rotterdam.

Roland-Jan begon zijn carrière in 2003 als docent op de Middelbare land- en tuinbouwschool in Breda en heeft vervolgens de switch gemaakt naar het werkveld van ecologie in de praktijk.

Al sinds 1999 is Roland-Jan actief op het haven- en industrieterrein Moerdijk en is de onvoorspelbare, robuuste havennatuur een grote inspiratiebron voor hem geweest.

In zowel de haven van Moerdijk en Rotterdam houdt hij zich vooral bezig met het wel en wee van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen die er broeden en hun kuikens grootbrengen tussen de zeehavenactiviteiten en zware industrie. Duizenden broedvogels en kuikens van havenmeeuwen zijn inmiddels door hem geringd en worden door Roland-Jan letterlijk op de voet gevolgd.

Samen met zijn partner Suzanne Halters runt hij sinds 2008 het ecologisch adviesbureau Buijs Eco Consult. Een bureau gevestigd op de Brabantse Wal met een breed werkveld binnen de Zuid-Nederlandse Zeehavens. Zij zijn vooral erg actief met een natuur-inclusieve energietransitie en duurzame nieuwbouw. Waarbij vooral wordt gekeken naar innovaties en maatregelen zodat de ecologische footprint wordt verkleind.

Voorbeelden zijn: het laten toepassen van beeld- en geluiddetectie op verschillende windparken om aanvaringen met kwetsbare vogelsoorten en vleermuizen te voorkomen. Maar ook natuurinclusieve (woning-) bouw en gebiedsontwikkeling met ruimte voor biodiversiteit in de breedste zin.

Buijs Eco Consult