Melanie Kutzke – Producent

Melanie Kutzke is aan de Rotterdamse Kunstacademie WdKA afgestudeerd en heeft 20 jaar als coördinator in de Rotterdamse kunst- en cultuursector gewerkt. Sinds 2015 werkt zij samen met partner Willem Berents onder de naam Veldkijker.

Melanie is voor een groot deel van haar jeugd opgegroeid in het zuiden van Duitsland, in de natuurrijke regio van de Schwarzwald. Haar kijk op dieren en natuur – en hoe wij mensen daarmee omgaan – is op jonge leeftijd gevormd door de natuurdocumentaires van Heinz Sielmann. Sielmann appelleerde steevast aan de noodzaak om omzichtig met natuur om te gaan, omdat deze kwetsbaar is en maar al te makkelijk in het geding kan komen door menselijk toedoen – een boodschap die anno nu nog urgenter is dan in de jaren 70.

Voor Wild Port of Europe coördineert Melanie de dagelijkse planning voor het veldwerk en onderhoudt zij de contacten met de diverse partners van het filmproject over allerlei praktische en communicatieve zaken. Zij is aanspreekpunt voor pers- en beeldaanvragen. Met Ignas van Schaick werkt zij als co-producent samen op de partnerships, contracten, fondsenwerving en marketing. Inhoudelijk ondersteunt zij de regie bij de bewaking van het concept van het filmverhaal.

Natuurbeleving is Melanies grote passie. In het filmproject Wild Port of Europe komen deze passie en haar veeljarige verbondenheid met de Maasstad op een voor haar bijzondere wijze bij elkaar.

Veldkijker.nl

EMS FILMS         VELDKIJKER         DUTCH NATURE FILMS