Filmopnames op het Baggerdepot Hollands Diep

Cameraman Max van Gils mocht bij hoge uitzondering met een bijzondere toestemming van Rijkswaterstaat op het baggerdepot Hollands Diep overnachten om er opnames te maken voor Wild Port of Europe. Het leverde unieke natuurbeelden op, met haven- en industriegebied Moerdijk als decor.

***

“Rijkswaterstaat zorgt als beheerder dagelijks voor voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën. Ook in het havengebied rond Rotterdam en Moerdijk. We nemen daarvoor samen met andere waterbeheerders en partners tal van maatregelen. Rijkswaterstaat legt tot 2027 bijvoorbeeld ongeveer 10 kilometer natuurvriendelijke oevers aan langs de Nieuwe Maas en 6 kilometer langs de Nieuwe Waterweg. Het is gaaf om te zien dat juist ook flora en fauna in de havengebieden hiervan profiteren.”

∼ Michel de Vos, Rijkswaterstaat