BN DeStem | Haven Moerdijk is decor voor natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2

bron: BNdeStem.nl

© Marcel Otterspeer / Pix4Profs

MOERDIJK – Bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis 2 wordt voor een groot deel in haven- en industriegebied Moerdijk opgenomen. BN DeStem ging met de regisseurs op zoek naar ‘Hollands wildlife’.

Bijna nergens anders in Nederland gaan industrie en natuur zo goed samen als in haven- en industriegebied Moerdijk. Het gebied kent onder andere vijfhonderd plantensoorten en de grootste dichtheid aan patrijzen en veldleeuweriken van Noord-Brabant. Het unieke is het samengaan van twee werelden die onverenigbaar lijken: zware industrie en transport aan de ene kant en de grote biodiversiteit aan de andere kant.

Roofdier met groot aaibaarheidsgehalte

Maandagochtend 06:30 uur. We pakken de boot van Rijkswaterstaat naar de Sassenplaat, het eiland in het Hollandsch Diep tegenover Shell Moerdijk. Het is een baggerdepot en natuurgebied in een én opnamelocatie voor de nieuwe film. Drie bewoners van de haven spelen een hoofdrol: de egel, kleine mantelmeeuw en bunzing. ,,We willen het verhaal vertellen rondom bijzondere maar relatief onbekende soorten. We hebben gezocht naar karakters die ons in verbinding brengen met andere dieren. Het verraste ons dat egels die in het havengebied leven, goed kunnen zwemmen. Tegelijkertijd plunderen zij de nesten van vogels. Dat is boeiend om te laten zien”, vertelt regisseur Willem Berents.

De bunzing, kleine marterachtigen, zijn in Noord-Brabant extra beschermd en vrij onbekend. Hoewel het dier een groot aaibaarheidsgehalte heeft, is het een roofdier dat leeft van prooien als konijnen en vogels. En die twee diersoorten zitten er genoeg in het gebied. Zo zijn er ieder jaar op de Sassenplaat 2.400 nesten met meeuwen, waarin twee tot drie eieren per nest worden gelegd.

Begrip creëren

De grote filmrol voor de kleine mantelmeeuw, was voor Roland-Jan Buijs de doorslaggevende factor om mee te werken aan de film. Hij is ‘huisecoloog’ bij het Havenbedrijf van Moerdijk en het aanspreekpunt voor de filmmakers met betrekking tot de flora en fauna in de haven. ,,Door voorlichting te geven over de meeuw, hoop ik dat we bij de Nederlander begrip creëren voor het dier. Want de meeuw trekt steeds meer naar de stad, op zoek naar voedsel.

Filmmakers Mark Verkerk, Melanie Kutzke en Willem Berents (v.l.n.r.) krijgen advies van ecoloog Roland-Jan Buijs (rechts). © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Naast de egel, kleine mantelmeeuw en bunzing krijgen ook andere dieren een rol in de film: de vos, havik, rugstreeppad, patrijs, veldleeuwerik, oeverzwaluw, vleermuis en nachtvlinders. Die laatste diersoort wordt aangetrokken door bepaalde lampen die gebruikt worden bij Shell Moerdijk, vervolgens trekken de nachtvlinders weer vleermuizen aan.

Maar het Moerdijkse havengebied is niet alleen rijk aan diersoorten, ook aan planten. Het terrein telt vijfhonderd plantensoorten, het hoogste aantal in Noord-Brabant. Hoe dat komt? Ecoloog Buijs: ,,Door de gevarieerde vochthuishouding, het verschil in hoogtes, de diverse grondsoorten en de vele verschillende ecologische zones.”

Première

Het filmteam dat bestaat uit Berents, Mark Verkerk, Ignas van Schaick en Melanie Kutzke is al sinds 2016 bezig met de nieuwe film. In 2021 staat de première gepland. Het duurt een aantal jaar, omdat ze van verschillende partijen akkoord moeten krijgen. ,,We vragen overal een vergunning aan, willen alles dichtgetimmerd hebben”, aldus Berents.

Dit jaar staat met name in het teken van locaties scouten en voorzieningen treffen. ,,Zo willen we een mobiele oeverzwaluwwand maken waarin we vooraf camera’s plaatsen. Als we die in het havengebied wegzetten en een zwaluw daarin broedt, kunnen we dat filmen zonder de dieren te storen”, vertelt Kutzke die de productie begeleidt. Ook gaan ze een schuilhutten maken om vanuit te filmen.

De komende twee jaar staat in het teken van filmen. Alle vier seizoenen worden gefilmd. Berents: ,,Het is geen kwestie van geduld. Het is net als het lezen van een goed boek: het volgen van een dier of plant is tijdloos. Je hebt er een bepaalde passie voor nodig.” Van te voren schrijven ze het script, maar dat kan ter plekke nog veranderen. ,,Want de natuur is niet te regisseren.” Wat bovenaan het wensenlijstje staat? ,,Een zwemmende ree in de haven.

“Om al het beeldmateriaal te kunnen schieten, worden diverse specialisten ingevlogen. Zo worden er ook shots vanuit een helikopter, met een drone en onder water gemaakt. ,,Daarna is het de kunst om van ruim driehonderd uur beeldmateriaal een film van 85 minuten te maken”, aldus regisseur Verkerk.

Wanneer we terug naar de boot lopen die ons naar het vaste land brengt, vertelt Berents nog: ,,Natuur en mens zijn geen twee verschillende werelden. Wanneer je de deur uitloopt, is er al natuur. Planten en dieren zijn slim en hebben een groot aanpassingsvermogen. We willen dat mensen trots worden op de natuur.”