Beeldbank

Onderstaande filmbeelden zijn vrij te gebruiken voor journalistieke online publicaties over het filmproject Wild Port of Europe, op voorwaarde van bronvermelding: Wild Port of Europe.

Het vrije gebruik geldt voor maximaal drie afbeeldingen in één publicatie. Een actieve link terug naar de homepage van wildportofeurope.nl waarderen wij zeer (dit is geen voorwaarde).

Neem contact met ons op voor afbeeldingen in een hogere resolutie of een ander beeldformaat. Ook indien je meer dan drie foto’s tegelijk wilt gebruiken, of bij gebruik voor andere doeleinden dan (de promotie van) de film.

Kleine Mantelmeeuw - Europoort
Bontbekplevier - Maasvlakte
Gewone Zeehond - Maasvlakte (2)
Torenvalk nest in container - Maasvlakte
Ree en Grauwe Ganzen op zonnepark - Shell Moerdijk
Zilvermeeuwen - BP Europoort
Bever - Baggerdepot Hollands Diep, Moerdijk
Torenvalk met prooi - Maasvlakte
Schotse Hooglander kalf - Eiland van Brienenoord, Rotterdam
Oeverzwaluwwand - Shell Moerdijk
Kleine Mantelmeeuw kuiken - BP Europoort
Torenvalk koppel aan windmolenmast
Eidereend - Europoort
Meeuwen - Maasvlakte
Egel in kraamnest
Buizerd nest op watervat - Maasvlakte
Kleine Mantelmeeuwen in gevecht - Europoort
Egel - Landtong Rozenburg
Grijze Zeehond in de schemer - Eiland de Beer, Maasvlakte
Baggerdepot Hollands Diep - Moerdijk
Visdief kuiken - Shell Moerdijk
Bunzing op jacht - Maasvlakte
Scholekster op nest langs het spoor - Maasvlakte
Kleine Mantelmeeuw kuiken in de regen
Kneu koppel - Port of Moerdijk
Bunzing kijkt uit konijnenhol - Maasvlakte
Grauwe Ganzen in de schemer - Baggerdepot Hollands Diep, Moerdijk
Zeehonden - Eiland de Beer, Maasvlakte
Visdief op nest - Shell Moerdijk
Oeverzwaluw koppel - Shell Moerdijk
Kleine Mantelmeeuw met kuikens - Europoort
Rivieroever met getijde - Eiland van Brienenoord, Rotterdam
Kleine Mantelmeeuwen - Baggerdepot Hollands Diep, Moerdijk